• Ολα
  • Ιατρικές
  • Ιατροκοινωνικές
  • Κοινωνικές
  • Προσεχείς Εκδηλώσεις

Την Τετάρτη 27/3/2024 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση που διοργάνωσε η ΠΕΓΓ σε συνεργασία με το ΗΛΕΑΝΝΑ .Πλήθος μελών και  φίλων...

Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας πραγματοποίησε την Παρασκευή 01/03/24 Ενημέρωση - Συνεστίαση  στο κέντρο « Τα Νέα Αηδόνια » με τη...