Η εταιρεία

Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας είναι ένα επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ασχολείται αφενός με την ιατρική της τρίτης ηλικίας, αφετέρου έχει έντονη κοινωνική δραστηριότητα και στοχεύει στην προσέγγιση και βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων.

 

Ιδρύθηκε το 1999 και έχει ως έδρα της την Πάτρα. Στεγάζεται στο ιδιόκτητο κτήριο που βρίσκεται στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών, αρ. 9.  Σκοπός της εταιρείας είναι να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των ατόμων της τρίτης ηλικίας και συμβάλλει στην βελτίωση του τρόπου ζωής τους έτσι ώστε να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας μας.

 

Η βασική δραστηριότητα της εταιρείας είναι η ενημέρωση  και επιμόρφωση των γιατρών, των φροντιστών των ηλικιωμένων, των οικογενειών τους αλλά και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας εν γένει, στα προβλήματα του γήρατος τα οποία εν πολλοίς παραθεωρούνται και δεν έχουν γίνει κατανοητά.

Η ενημέρωση αυτή γίνεται μέσα από ιατρικά συνέδρια, ιατρικές και ιατροκοινωνικές ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον τρόπο χειρισμού των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Η Γηριατρική ως ειδικότητα δεν είναι αναγνωρισμένη στην Ελλάδα, σε αντίθεση με της περισσότερες χώρες της ΕΕ, για αυτό και ο απώτερος σκοπός της εταιρείας είναι να εντάξει τη Γηριατρική στον οδηγό σπουδών της Ιατρικής σχολής. Το έμπειρο και εξειδικευμένο της προσωπικό, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους, βασισμένες στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργό γήρανση, στηρίζει τους ηλικιωμένους στην προσπάθειά τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το γήρας.

Οικονομικά στοιχεία

Στόχοι της εταιρείας

Η επιστημονική συμβολή στη μελέτη και αντιμετώπιση των προβλημάτων του γήρατος.

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των ιατρών, των επαγγελματιών υγείας των  ηλικιωμένων και των φροντιστών τους σε θέματα που αφορούν την τρίτη και τέταρτη ηλικία.

Η ανάπτυξη προγραμμάτων που ερευνούν τις κοινωνικές ανάγκες του γήρατος.

Η επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Μέσα

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία συνάπτει συνεργασίες με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και ενεργούς πολίτες που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων των τρίτης ηλικίας.

 

Έχει αναπτύξει συνεργασία με αρμόδια κρατικά και διακρατικά όργανα σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με συλλόγους και ιδρύματα που ενδιαφέρονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το γήρας.

Δραστηριότητες

Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα της ενεργού γήρανσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προωθεί την εξέλιξη και ανάπτυξη των επιμέρους κλάδων της γεροντολογίας και γηριατρικής μέσω της έρευνας.

Εκπονεί προγράμματα σχετικά με την αντιμετώπιση του γήρατος και διοργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια.

Συμβάλλει στην εκπαίδευση των στελεχών, των οργάνων και υπηρεσιών που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους.

Οργανώνει διαλέξεις, συνέδρια και δημόσιες συζητήσεις για την ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων της τρίτης ηλικίας και των φροντιστών τους.

Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής & Γεροντολογίας

Επικοινώνησε μαζί μας:

 

Ν.Ε.Ο Πατρων Αθηνων 9
T.K. 26441
(+30) 2610 439.090
girpatras@gmail.com

Aκολούθησέ μας:

 

FACEBOOK
INSTAGRAM