Ο ρόλος της άσκησης στους ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο Αlzeimer

Η άσκηση θεωρείται, όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, μια αναγκαία και φυσική δραστηριότητα για τους ηλικιωμένους. Ο ρόλος της είναι Προληπτικός και Θεραπευτικός.
Πολλές έρευνες στο χώρο της γεροντολογίας έχουν αποδείξει ότι η Άσκηση είναι ευεργετική για τα ηλικιωμένα άτομα. Βελτιώνει τις λειτουργικές τους ικανότητες, την καρδιακή λειτουργία και αυξάνει τις ψυχολογικές και γνωστικές λειτουργίες.

Μέχρι τα τελευταία στάδια της ανοϊκής του πάθησης , η αρχική κινητική λειτουργία είναι μια ικανότητα που δεν χάνεται. Η κίνηση και η άσκηση είναι σημαντικοί παράγοντες για την διατήρηση αυτών των φυσικών ικανοτήτων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.

Η κίνηση επηρεάζει την εγρήγορση, παρέχει μια διέξοδο της ενέργειας που υπάρχει στον ασθενή και είναι από μόνη της μια ευχάριστη εμπειρία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ερειστικότητα ή η ευαιρεθιστικότητα που παρουσιάζουν οι ασθενείς με Νόσο Alzheimer (ΝΑ) οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αδρανοποίηση των ατόμων και στην πλήξη που αισθάνονται.

Η μη καταστροφή της περιοχής του εγκεφάλου που ελέγχει τις αισθησιοκινητικές  λειτουργίες του ασθενή με Νόσο Alzheimer (πριν το τελικό στάδιο), επιτρέπει την εφαρμογή προγραμμάτων Άσκησης.

Η ψυχοκινητική διέγερση, η επιθετικότητα, η περιπλάνηση και οι διαταραχές του ύπνου, παρουσιάζουν μείωση μετά από εφαρμογή ενός καθημερινού προγράμματος Άσκησης.

Η συμμετοχή ασθενών με Νόσο Alzheimer σε προγράμματα Ασκήσεων δίνουν στα άτομα αυτά το συναίσθημα της συντροφικότητας στο καθορισμό στόχων αλλά και της αλλαγής του ρυθμού της ζωής του.

Τα διάφορα κινητικά προγράμματα ή προγράμματα άσκησης γίνονται πολύ δημοφιλή στο ημερήσιο πρόγραμμα των κέντρων περίθαλψης ατόμων με Νόσο Alzheimer.

Το πρόγραμμα άσκησης που πρέπει να εφαρμόζεται περιλαμβάνει σωματικές ασκήσεις, παιχνίδια δεξιοτήτων και ασκήσεις αντίληψης, τα οποία ενθαρρύνουν τους ασθενείς που συμμετέχουν, να σκέφτονται να ενεργοποιούν την μνήμη τους, να εξασκούν τη προσοχή και την αντίληψή τους και να διοχετεύουν την ενέργειά τους σε ένα ευχάριστο και ασφαλές για αυτούς περιβάλλον.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος Άσκησης, είναι οι παρακάτω:

• Να βελτιώσει ή να διατηρήσει το εύρος της κίνησης, την δύναμη και την γενική αντοχή των ασθενών με Νόσο Alzheimer.

Η διατήρηση της λειτουργικότητας είναι ένας πολύ σημαντικός στόχος για τα άτομα αυτά.

• Να βελτιώσει ή να διατηρήσει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία.

Η σημαντικότητα της άσκησης σε μια υγιή καρδιά είναι ήδη γνωστή.

• Να βελτιώσει την γενική εγρήγορση μέσα από κινητικούς ερεθισμούς.

• Να δώσει την ευκαιρία στα άτομα με Νόσο Alzheimer να περάσουν ευχάριστα κάποιες ώρες με τη συμμετοχή τους σε προσεκτικά επιλεγμένες κινητικές δραστηριότητες, νιώθοντας την φυσική επαφή με τους άλλους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

(Ελλ. Ετ. Ν. Alzheimer & Συναφ. Διαταραχών)H Eταιρεία

Η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας, είναι μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), που ιδρύθηκε το 1999 με έδρα την Πάτρα.

 

Η εταιρεία έχει επιστημονικό, εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Οι πόροι της εταιρείας προέρχονται από εγγραφές και συνδρομές των μελών, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις και κάθε άλλη θεληματική προσφορά μελών ή τρίτων όπως και έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις και ενέργειες της Εταιρείας.

Γίνε Υποστηρικτής

Γίνε Μέλος

Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής & Γεροντολογίας

Επικοινώνησε μαζί μας:

 

Ν.Ε.Ο Πατρων Αθηνων 9
T.K. 26441
(+30) 2610 439.090
girpatras@gmail.com

Aκολούθησέ μας:

 

FACEBOOK
INSTAGRAM